CfP VMBO 2020 in Brussels

Call for Papers – 14th International Workshop on Value Modelling and Business Ontologies – VMBO 2020 January 16-17, 2020, Brussels, Belgium Submission deadline: November 24, 2019 Website: https://vmbo2020.ugent.be/ Welcome It is our pleasure to invite you to submit a paper to the 14th International Workshop on Value Modelling and Business Ontologies (VMBO 2020) on January… Continue reading CfP VMBO 2020 in Brussels

Een evaluatie van het gebruik van AHP voor het bepalen van strategische prioriteiten

Wie: 1of 2 studenten • Master Handelsingenieur• Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: Binnen de academische literatuur zijn verschillende methodes voorhanden voor het bepalen prioriteiten ter ondersteuning van complexe beslissingen. Een van deze methodes is het Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1990), dat gebaseerd is op het uitvoeren van… Continue reading Een evaluatie van het gebruik van AHP voor het bepalen van strategische prioriteiten

De praktische evaluatie van een simulatietechniek op basis van de PGA methode

Wie: 1-2 studenten (duomasterproef mogelijk) • Master Handelsingenieur• Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: De PGA (Process-Goal Alignment) methode werd recent ontwikkeld om strategische afstemming te realiseren in de bedrijfsarchitectuur (Roelens et al., 2019). Hiervoor maakt de methode gebruik van een modelleertaal die de waardecreatie in kaart brengt doorheen een… Continue reading De praktische evaluatie van een simulatietechniek op basis van de PGA methode

Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).

Wie: 1 student Master Handelsingenieur Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be  Beschrijving/Probleemstelling: Waardecreatie is een belangrijke doelstelling binnen de onderneming. Bedrijven mogen zich immers niet uitsluitend richten op interne waardecreatie, maar moeten ook aandacht besteden aan het uitwisselen van waarde met externe belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, de overheid, etc. Binnen… Continue reading Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).

Describing the organizational strategy through the development of an integrative framework (Jelle Cappelle)

Wie: 2 studenten (duomasterproef mogelijk) Master Handelsingenieur Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: In een ideaal geval zijn de doelstellingen van een onderneming afgestemd met de overkoepelende bedrijfsmissie en –visie. Er zijn echter weinig tot geen grafische modelleertalen die deze missie en visie ook effectief in kaart brengen. Hierdoor… Continue reading Describing the organizational strategy through the development of an integrative framework (Jelle Cappelle)

Choosing the right measures in the execution of performance measurement: a literature study (Liesje Poot)

Wie: 1 student Master Handelsingenieur Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Problem description: This thesis is about performance measurement in a business environment. In an organization it is very important to keep track of how well the company is performing. Therefore it is necessary that the management decides on… Continue reading Choosing the right measures in the execution of performance measurement: a literature study (Liesje Poot)

De evaluatie van mogelijke strategische beslissingen door de ontwikkeling van een simulatiemodel binnen de bedrijfsarchitectuur (Louise Tierens)

Wie: 1-2 studenten (duomasterproef mogelijk) • Master Handelsingenieur • Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: De PGA (Process-Goal Alignment) methode werd recent ontwikkeld om strategische afstemming te realiseren in de bedrijfsarchitectuur. Hiervoor maakt de methode gebruik van een nieuwe modelleertaal die de waardecreatie in kaart brengt doorheen een… Continue reading De evaluatie van mogelijke strategische beslissingen door de ontwikkeling van een simulatiemodel binnen de bedrijfsarchitectuur (Louise Tierens)

De omzetting van overkoepelende strategie naar concrete doelstellingen binnen de onderneming: de ontwikkeling van een integratief raamwerk

Wie: 2 studenten (duomasterproef mogelijk) • Master Handelsingenieur • Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: De bedrijfsarchitectuur van een onderneming wordt typisch voorgesteld als een gelaagde structuur (zie figuur 1) met drie perspectieven. Het strategisch perspectief binnen de bedrijfsarchitectuur bestaat uit de formulering van de strategie, die kan… Continue reading De omzetting van overkoepelende strategie naar concrete doelstellingen binnen de onderneming: de ontwikkeling van een integratief raamwerk

Het gebruik ArchiMate 3.0 voor de realisatie van strategische afstemming in de bedrijfsarchitectuur (Robbert De Smet)

Wie: 1 student • Master Handelsingenieur • Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: ArchiMate is een grafische modelleertaal die ontwikkeld werd binnen het domein van de Enterprise Architecture. De voornaamste doelstelling van de ontwikkeling van deze taal is het realiseren van een holistische beschrijving van de bedrijfsprocessen, -structuren,… Continue reading Het gebruik ArchiMate 3.0 voor de realisatie van strategische afstemming in de bedrijfsarchitectuur (Robbert De Smet)

Een evaluatie van het gebruik van AHP voor het bepalen van strategische prioriteiten (Wim Desmedt)

Wie: 1 student • Master Handelsingenieur • Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: Binnen de academische literatuur zijn verschillende methodes voorhanden voor het bepalen prioriteiten ter ondersteuning van complexe beslissingen. Een van deze methodes is het Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1990), dat gebaseerd is op het uitvoeren van… Continue reading Een evaluatie van het gebruik van AHP voor het bepalen van strategische prioriteiten (Wim Desmedt)