CfP VMBO 2020 in Brussels

Call for Papers – 14th International Workshop on Value Modelling and Business Ontologies – VMBO 2020 January 16-17, 2020, Brussels, Belgium Submission deadline: November 24, 2019 Website: https://vmbo2020.ugent.be/ Welcome It is our pleasure to invite you to submit a paper to the 14th International Workshop on Value Modelling and Business Ontologies (VMBO 2020) on January… Continue reading CfP VMBO 2020 in Brussels

Een evaluatie van het gebruik van AHP voor het bepalen van strategische prioriteiten

Wie: 1of 2 studenten • Master Handelsingenieur• Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: Binnen de academische literatuur zijn verschillende methodes voorhanden voor het bepalen prioriteiten ter ondersteuning van complexe beslissingen. Een van deze methodes is het Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1990), dat gebaseerd is op het uitvoeren van… Continue reading Een evaluatie van het gebruik van AHP voor het bepalen van strategische prioriteiten

De praktische evaluatie van een simulatietechniek op basis van de PGA methode

Wie: 1-2 studenten (duomasterproef mogelijk) • Master Handelsingenieur• Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: De PGA (Process-Goal Alignment) methode werd recent ontwikkeld om strategische afstemming te realiseren in de bedrijfsarchitectuur (Roelens et al., 2019). Hiervoor maakt de methode gebruik van een modelleertaal die de waardecreatie in kaart brengt doorheen een… Continue reading De praktische evaluatie van een simulatietechniek op basis van de PGA methode

Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).

Wie: 1 student Master Handelsingenieur Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be  Beschrijving/Probleemstelling: Waardecreatie is een belangrijke doelstelling binnen de onderneming. Bedrijven mogen zich immers niet uitsluitend richten op interne waardecreatie, maar moeten ook aandacht besteden aan het uitwisselen van waarde met externe belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, de overheid, etc. Binnen… Continue reading Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).

Describing the organizational strategy through the development of an integrative framework (Jelle Cappelle)

Wie: 2 studenten (duomasterproef mogelijk) Master Handelsingenieur Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: In een ideaal geval zijn de doelstellingen van een onderneming afgestemd met de overkoepelende bedrijfsmissie en –visie. Er zijn echter weinig tot geen grafische modelleertalen die deze missie en visie ook effectief in kaart brengen. Hierdoor… Continue reading Describing the organizational strategy through the development of an integrative framework (Jelle Cappelle)