Een evaluatie van het gebruik van AHP voor het bepalen van strategische prioriteiten

Wie: 1of 2 studenten • Master Handelsingenieur• Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: Binnen de academische literatuur zijn verschillende methodes voorhanden voor het bepalen prioriteiten ter ondersteuning van complexe beslissingen. Een van deze methodes is het Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1990), dat gebaseerd is op het uitvoeren van… Continue reading Een evaluatie van het gebruik van AHP voor het bepalen van strategische prioriteiten

De praktische evaluatie van een simulatietechniek op basis van de PGA methode

Wie: 1-2 studenten (duomasterproef mogelijk) • Master Handelsingenieur• Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: De PGA (Process-Goal Alignment) methode werd recent ontwikkeld om strategische afstemming te realiseren in de bedrijfsarchitectuur (Roelens et al., 2019). Hiervoor maakt de methode gebruik van een modelleertaal die de waardecreatie in kaart brengt doorheen een… Continue reading De praktische evaluatie van een simulatietechniek op basis van de PGA methode