Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).

Wie: 1 student Master Handelsingenieur Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be  Beschrijving/Probleemstelling: Waardecreatie is een belangrijke doelstelling binnen de onderneming. Bedrijven mogen zich immers niet uitsluitend richten op interne waardecreatie, maar moeten ook aandacht besteden aan het uitwisselen van waarde met externe belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, de overheid, etc. Binnen… Continue reading Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).

Predictive Business Analytics and Business Process Management: a literature study (Yannick Arys)

Who: Yannick Arys Promotor: Frederik Gailly Supervisor: Steven Mertens Problem description Research objectives/approach References Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of Business Process Management. Springer Berlin / Heidelberg. Retrieved from http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-33143-5/page/1 MOOCS Coursera + EdX

Cloud Computing as a sustaining or disruptive technology: How can Enterprise Modeling help in analyzing the impact of Cloud Computing on business and operating models? (Jan Van Der Burgt)

This thesis investigates through a number of case-studies whether Cloud Computing presents a sustaining or disruptive technology, and for which (types of) companies. The impact of Cloud Computing as sustaining/disruptive technology will be modelled and analyzed using various Enterprise Modeling techniques and associated tools (e.g., business model canvas, value delivery model/platform, Archi(Mate), …). The purpose… Continue reading Cloud Computing as a sustaining or disruptive technology: How can Enterprise Modeling help in analyzing the impact of Cloud Computing on business and operating models? (Jan Van Der Burgt)

Internet of Things as a sustaining or disruptive technology: How can Enterprise Modeling help in analyzing the impact of IoT on business and operating models? (Simon Dhaenens)

This thesis investigates through a number of documented applications and case-studies whether Internet of Things (IoT) presents a sustaining or disruptive technology, and for which (types of) companies and industry sectors (e.g., Industry 4.0). The impact of IoT as sustaining/disruptive technology will be modelled and analyzed using various Enterprise Modeling techniques and associated tools (e.g.,… Continue reading Internet of Things as a sustaining or disruptive technology: How can Enterprise Modeling help in analyzing the impact of IoT on business and operating models? (Simon Dhaenens)