Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).

Wie: 1 student Master Handelsingenieur Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be  Beschrijving/Probleemstelling: Waardecreatie is een belangrijke doelstelling binnen de onderneming. Bedrijven mogen zich immers niet uitsluitend richten op interne waardecreatie, maar moeten ook aandacht besteden aan het uitwisselen van waarde met externe belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, de overheid, etc. Binnen… Continue reading Een overzicht van de focus op waarde binnen bedrijfsmodellen uit de academische literatuur (Jens Vanhoecke).