Conceptual modelling of user stories (Niels Van den Berghe)

Description Agile software development values working software over comprehensive documentation (Agile Manifesto). Current agile development practices often misinterpret this as ‘no documentation’. According to Zhu (2009) user stories are almost the only kind of requirements documentation maintained in the application of agile methods. A user story describes a feature required to be provided by a… Continue reading Conceptual modelling of user stories (Niels Van den Berghe)

ICT for managing business change (Simon Geldof)

Description It is well known that Information and Communication Technology (ICT) is a catalyst of business change, from localized efficiency optimisations in processes and working procedures till innovation and radical change in operating models, business models, corporate strategy and entire industry sectors. Recently it has been recognized that ICT can also be used as a… Continue reading ICT for managing business change (Simon Geldof)

Application and evaluation of the Value Management Platform (Ruben Lovenweent & Thomas De Waelle)

Description The Value Delivery Modeling Language (VDML) is a recent enterprise modelling standard adopted by the Object Management Group (OMG 2015). Using VDML companies can model, design and analyse their processes of value creation. To help companies in using VDML, the company VDMBee has developed the Value Management Platform (VMP), a toolkit that can be… Continue reading Application and evaluation of the Value Management Platform (Ruben Lovenweent & Thomas De Waelle)

The impact of Internet of Things on business models, service offerings and business processes (Simon Mertens)

Context Data en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn de motor van innovatie in het bedrijfsleven. Technologische vernieuwingen kunnen disruptief werken (Danneels 2004). Oude manieren van werken en zakendoen (en de bedrijven die ze hanteren) verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe spelers en bestaande bedrijven die op slimme manier innovaties integreren in hun business… Continue reading The impact of Internet of Things on business models, service offerings and business processes (Simon Mertens)

The impact of big data analytics on business models, service offerings and business processes (Charlotte Vandenbrande)

Context Data en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn de motor van innovatie in het bedrijfsleven. Technologische vernieuwingen kunnen disruptief werken (Danneels 2004). Oude manieren van werken en zakendoen (en de bedrijven die ze hanteren) verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe spelers en bestaande bedrijven die op slimme manier innovaties integreren in hun business… Continue reading The impact of big data analytics on business models, service offerings and business processes (Charlotte Vandenbrande)

The impact of augmented reality on business models, service offerings and business processes (Lars Rosseel)

Context Data en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn de motor van innovatie in het bedrijfsleven. Technologische vernieuwingen kunnen disruptief werken (Danneels 2004). Oude manieren van werken en zakendoen (en de bedrijven die ze hanteren) verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe spelers en bestaande bedrijven die op slimme manier innovaties integreren in hun business… Continue reading The impact of augmented reality on business models, service offerings and business processes (Lars Rosseel)

The impact of data and IoT driven unmanned vehicles on business models, service offerings and business processes (Hendrik Vervust)

Context Data en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn de motor van innovatie in het bedrijfsleven. Technologische vernieuwingen kunnen disruptief werken (Danneels 2004). Oude manieren van werken en zakendoen (en de bedrijven die ze hanteren) verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe spelers en bestaande bedrijven die op slimme manier innovaties integreren in hun business… Continue reading The impact of data and IoT driven unmanned vehicles on business models, service offerings and business processes (Hendrik Vervust)

Describing the organizational strategy through the development of an integrative framework (Jelle Cappelle)

Wie: 2 studenten (duomasterproef mogelijk) Master Handelsingenieur Master in de Bedrijfseconomie Promotor / begeleider: dr. Ben Roelens – Ben.Roelens@UGent.be Beschrijving/Probleemstelling: In een ideaal geval zijn de doelstellingen van een onderneming afgestemd met de overkoepelende bedrijfsmissie en –visie. Er zijn echter weinig tot geen grafische modelleertalen die deze missie en visie ook effectief in kaart brengen. Hierdoor… Continue reading Describing the organizational strategy through the development of an integrative framework (Jelle Cappelle)

Process-driven Clinical Decision Support Systems (Corentin Rombaut)

Who: Corentin Rombaut (Master Business Engineering ) Promotor: Frederik Gailly Supervisor: Steven Mertens Problem description      Clinical decision support (CDS) provides clinicians, staff, patients or other individuals with knowledge and person-specific information, intelligently filtered or presented at appropriate times, to enhance health and health care. CDS encompasses a variety of tools to enhance decision-making in the clinical workflow.… Continue reading Process-driven Clinical Decision Support Systems (Corentin Rombaut)