Dissertation Guidelines

Een masterproef tot een goed einde brengen is geen eenvoudige opdracht en als student is het niet altijd duidelijk te weten wat er juist van je verwacht wordt. Bovendien kan de aangewezen aanpak ook wel wat afhangen van het gekozen onderzoeksdomein. Om jullie een idee te geven van wat er van een masterproef binnen het MIS domein verwacht wordt en jullie ook een aantal heel specifieke richtlijnen te geven, verwijzen we graag naar het boek:

M. Berndtsson, J. Hansson, B. Olsson, B. Lundell, Thesis Projects – A Guide for Students in Computer Science and Information Systems, Springer (2008).

Masterproef-2

Praktische richtlijnen

Algemene praktische richtlijnen kan je vinden via Minerva op de cursussite met de naam ‘MASTERPROEVEN FEB’ en met de cursuscode FX00003A. Hier volgen enkel richtlijnen specifiek voor MIS masterproeven:

  • Het kan zijn dat voor jouw onderwerp ook een begeleider is aangesteld. Indien er geen begeleider werd aangesteld zal de promotor de rol van begeleider op zich nemen. Een begeleider kan je contacteren voor al je vragen en zal de promotor ook adviseren tijdens de verschillende kwaliteitscontroles.
  • Het vastleggen van een masterproef moet gebeuren voor een bepaalde deadline. Indien er blijkt dat er meerdere studenten geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp dan zal de keuze bepaald worden door de kwaliteitscontrole van het project voorstel. Eventueel kan dit ook leiden tot het opsplitsen van het onderwerp. Indien je geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp contacteer je best de begeleider van dit onderwerp voor een gesprek.
  • De tussentijdse evaluatie komt overeen met de kwaliteitscontrole van de probleem beschrijving. Essentiële onderdelen van de probleembeschrijving zijn de algemene onderzoeksvraag, de concrete doelstellingen van je project,  de methodes die je zal gebruiken voor het realiseren van je doelstellingen en een uitgewerkte planning. Voor een gedetailleerde beschrijving van hoe je een probleembeschrijving voor je project moet ontwikkelen, verwijs ik naar hfdst 7 en 8 van het Boek Thesis projects – A guide for students in Computer Science and Information Systems. Deze probleembeschrijving zal kort moeten presenteren voor je promotor, je begeleider, je commissaris en een aantal medestudenten met een gerelateerd project. Deze presentatie mag maximum 15 minuten duren en zal gevolgd worden door een aantal vragen. Studenten die van plan zijn om hun masterproef in het Engels in te dienen, maken deze presentatie best ook in het Engels. Op basis van de feedback op je presentatie zullen we je vervolgens vragen om de beschrijving van je masterproef onderwerp op de website te vervolledigen.
  • Indien je de masterproef met twee personen schrijft, mag je gerust de verschillende delen van de thesis opdelen. Zorg er dan wel voor dat je consistent bent. Maak bijvoorbeeld op voorhand afspraken welke afkortingen je gebruikt, hoe je bepaalde termen schrijft, enzovoort.
  • Indien je masterproef ook bestaat uit het ontwikkelen van code dan verwachten we dat je deze code voor ons beschikbaar stelt via de GitHub site van de onderzoeksgroep. Voor meer uitleg contacteer je best je begeleider.

Leave a comment