Dissertation Proposals

We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde studenten die geïnteresseerd zijn in masterproefonderzoek naar actuele beleidsinformatica en ICT management thema’s.

Masterproefonderzoek heeft in het verleden al meermaals geresulteerd in wetenschappelijke publicaties; enkele voorbeelden:

    • Paper van Jeroen Bolle (2017-2018) in een volume van het Springer tijdschrift Lecture Notes in Business Information Processing: BPMS2 2018
    • Paper van Joshua De Bock (2017-2018) in volume 316 van het Springer tijdschrift Lecture Notes in Business Information Processing: COGNISE 2018
    • Paper van Wout Steenacker (2015-2016) gepubliceerd in Software and Systems Modeling: SoSyM

The available master dissertation proposal can be found on the FEB sharepoint site.